Biblioteka Klubu Kuźnia

os. Złotego Wieku 14, 31-616 Krakow, tel. 12 641 68 75

Kraków Literacki. Przewodnik Młodego Czytelnika

 

 

przewodnik mlodego czytelnika 2018 bis

 
Cykl trzech wykładów/spotkań dla uczniów starszych klas szkół podstawowych, prezentujący Kraków jako miasto sprzyjające kulturze literackiej i czytelniczej. W projekcie zostały przedstawione trzy nurty tematyczne.

W pierwszym pokazaliśmy Kraków jako miejsce związane z życiem i twórczością wielu wybitnych artystów, pisarzy/poetów, którym w dużej mierze miasto zawdzięcza swój styl i charakter.  

Drugi nurt tematyczny dotyczył Krakowa jako miasta utrwalonego w historii, tradycji i legendzie czyli w obszarach  bardzo atrakcyjnych dla młodych czytelników.

Trzeci, kończący projekt temat to przedstawienie praktycznych możliwości korzystania z dziedzictwa literackiego Krakowa, które oferują  krakowskie instytucje kultury m.in. Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz sieć krakowskich bibliotek pod wspólną nazwą Biblioteka Kraków.

Prowadzącymi spotkania byli eksperci zajmujący się historią i współczesnością życia kulturalnego i literackiego w Krakowie.

Spotkania odbywały się w Klubie Kuźnia Ośrodka Kultury im. Norwida w Krakowie os. Złotego Wieku 14. Do udziału w projekcie zaprosiliśmy uczniów szkół podstawowych z Dzielnicy Kraków-Mistrzejowice.


 

Wykłady w ramach projektu  Kraków literacki. Przewodnik Młodego Czytelnika Październik - Grudzień 2018

 

plakat wersja 1 ogolna

 

7 grudnia 2018 godz. 10.00
Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. Norwida w Krakowie,  os. Złotego Wieku 14

Kraków Miasto Literatury UNESCO.
Spotkanie z Szymonem Kloską  krytykiem literackim, publicystą  współpracującym z wieloma instytucjami zajmującymi się literaturą.

Dlaczego Kraków jest Miastem Literatury UNESCO?Czy w zawiązku z tym zaszcztnym mianem wynikają dla miasta jakieś szczególne obowiązki w promowaniu literatury a czytelnicy powinni się poczuć szczególnie uprzywilejowani? Czy literatura istniała przed wynalezieniem pisma?Dlaczego pierwsze komiksy powstawały w jaskiniach na długo przed naszą erą? Na te i inne pytania Szymon Kloska wspólnie z dziećmi poszukiwali odpowiedzi posługując się bardzo współczesną wiedzą i techniką. Najbardziej aktywni uczestnicy spotkania zdobyli cenne nagrody. 

Fot. Magda Lis

 
krakow miasta legenda3

9 listopada 2018 godz. 9.50
Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. Norwida w Krakowie,  os. Złotego Wieku 14

Kraków. Miasto legenda
. Spotkanie dla dzieci (III i IV klas szkół podstawowych) prowadzi Ewa Stadtmüller, polonistka, dziennikarka, autorka książek dla dzieci również o charakterze edukacyjnym, w tym m.in. opracowania na temat legend i baśni polskich.

 Ewa Stadtmüller przedstawiła uczestnikom kompendium wiedzy na temat legend i legendarnych postaci związanych z Krakowem. Stworzyła - również za pomocą specjalnie skosnstruowanych rekwizytów, m.in. lalek - barwny teatr krakowski, w którym wystąpili z emocjonalnym zaangażowaniem sami uczniowie. Dzieci uczestniczyły też w konkursowej rywalizacji na temat legend i znanych postaci związanych z Krakowem. Na koniec Ewa Stadtmüller otrzymała zasłużone brawa od uczestników spotkania.

Fot. Magda Lis

 

miasto artystow 2

5 października 2018 godz. 10.00
Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. Norwida w Krakowie, 
os. Złotego Wieku 14

Kraków. Miasto artystów
.
Prelegentka: Agnieszka Wanicka, dr hab. UJ Katedra Teatru
i Dramatu, zajmuje się m.in. związkami literatury z różnymi dziedzinami sztuki.

Kultura jest jednym z najważniejszych elementów tożsamości miasta. Kraków miał to szczęście, że mieszkało w nim i pracowało wielu wybitnych artystów, którzy nadali temu miastu wyrazisty charakter. Agnieszka Wanicka poprowadziła nas po mieście śladami m.in. Heleny Modrzejewskiej, Stanisław Wyspiańskiego, Walerego Rzewuskiego, Józefa Mehoffera. Zainspirowała nas do samodzielnych poszukiwań innych, artystycznych miejsc Krakowa. 

Fot. Magda LisProjekt Kraków literacki. Przewodnik Młodego Czytelnika
realizowany  przez Towarzystwo Ratowania Kultury w Nowej Hucie
w partnerstwie z Biblioteką Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury im. Norwida w Krakowie
Przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kraków

 

 

krakow logo nowebiblioteka_kuzniakrakow logo nowe

 

fb

dyskusyjny klub ksiazki

kino sfinks

dzielnica mistrzejowice  

trk

kkr3

kkr n