Biblioteka Klubu Kuźnia

os. Złotego Wieku 14, 31-616 Krakow, tel. 12 641 68 75

Kraków literacki. Szkice do portretu miasta

szkice do portretu motyw 2

Od października do grudnia 2017 Biblioteka Klubu Kuźnia OKN zaprasza do udziału w spotkaniach w ramach projektu pod nazwą „Kraków literacki. Szkice do portretu miasta”. Będzie to cykl złożony z wykładów i warsztatów literackich, stanowiących próbę pokazania współczesnego Krakowa w całej jego symbolicznej niejednoznaczności oraz w literackim kontekście porównawczym do wizerunków innych miast, nie tylko polskich.

 W projekcie zostanie szczególnie uwzględniony „trend miejski”, widoczny w literaturze pięknej i publicystyce polskiej i obcej wydawanej po 1989 r. Do projektu zostaną zaproszeni, zdolni, młodzi twórcy, m.in. niedawni laureaci stypendiów twórczych Miasta Krakowa w dziedzinie literatury oraz przedstawiciele środowisk naukowych, kulturalnych i wydawniczych.

W programie cyklu proponujemy dwa wykłady i dwa warsztaty związane z symboliką historyczną i współczesnością miasta pod roboczymi tytułami: „Kraków symboliczny, Kraków przedstawiony” oraz „Kraków outsourcing”.

Miejscem wykładów, spotkań i warsztatów będzie Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. Norwida, w którym od kilku lat działa Grupa Literacka Sylaba.

Wykłady i warsztaty będą miały charakter otwarty i zostaną wzbogacone materiałami multimedialnymi przygotowanymi do projektu. Szczegółowy kalendarz spotkań zostanie  przedstawiony  na początku lipca b.r.

 
Projekt realizowany jest przez Towarzystwo Ratowania Kultury w Nowej Hucie
w partnerstwie z Bibliotekją Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury im. Norwida w Krakowie
Przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kraków

 

krakow logo nowebiblioteka_kuzniakrakow logo nowe

fb

sylaba logo

dyskusyjny klub ksiazki

  dzielnica mistrzejowice eurotrade